Øjenlægernes Hus tilbyder konsultationer af enhver art

Nethindeundersøgelse

Ved en række systemiske sygdomme (fx diabetes, forhøjet blodtryk) og lokale øjensygdomme (fx AMD – aldersrelateret makula degeneration) ses forandringer på nethinden fx hævelse eller blødning. Øjenlægen kan konstatere en del af disse forandringer ved at undersøge nethinden efter udvidelse af pupillen.

Nogle forandringer kan være svære at få øje på. Der kan også være behov for at kunne måle en forandring over et stykke tid for at man kan iværksætte behandling, såfremt sygdommen forværres. Øjenlægen benytter derfor en række forskellige undersøgelser af nethinden, som har til formål at bidrage med oplysninger om nethindens tilstand.

I Øjenlægernes Hus foretages nethindeundersøgelser ved hjælp af OCT (Optisk Kohærens Tomografi), nethindefotografering og farvestofundersøgelse.

Diabeteskontrol, screening for familær grøn stær, kontrol for AMD, synsfeltsundersøgelse, skelen, fjernelse af bygkorn og øjenlågsoperationer.