Vi er akkrediteret af DDKM for Privathospitaler og klinikker og lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel.