Grå stær (katarakt) – Hvad er grå stær?

Med alderen bliver øjets linse uklar, og synet vil opleves sløret. Det kaldes grå stær. Man kan ligeledes blive generet af blænding fra lyskilder, såsom gadebelysning og billygter.

Hvem rammes af grå stær?

Grå stær ses oftest hos ældre fra 65-70 års alderen, men det er ikke ualmindeligt, at det ses i en tidligere alder. Det er forskelligt om begge øjne bliver ramt af grå stær på samme tid og i samme grad, men almindeligvis er det begge øjne, der rammes.

Grå stær er almindeligvis en aldersforandring, men grå stær kan også opstå som en følgetilstand ved betændelse i regnbuehinden, skader ved øjet, ved diabetes og som følge af rygning.

Symptomer ved grå stær
De mest hyppige symptomer ved grå stær er svækket syn og nogle gange synsforstyrrelser som dobbeltsyn. Man vil ofte opleve problemer ved at læse små bogstaver og ved at se TV.

Operation
Ved operation for grå stær fjernes øjets biologiske linse og erstattes af en linse i et silikonemateriale. Efter operationen genvinder man synsevnen.

Linseudskiftning (RLE)

Ved moderne operationer for grå stær er det muligt at korrigere for bygningsfejl og i visse tilfælde mulighed for at anvende en kunstlinse, som korrigerer læsesynet og afstandssynet samtidigt.

Disse operationer kræver specielle linser.

Vi tilbyder 3 typer kunstige linser:

En-styrke linser (monofokale linser): Disse linser bliver brugt ved en normal grå stær operation. Linserne kan kræve briller både til afstand og til læsning efter operationen. Sygeforsikring Danmark eller Sundhedsforsikring kan yde tilskud her til.

Linser som korrigerer for bygningsfejl (toriske linser): Efter operation med toriske linser vil der oftest være brug for en læsebrille, men da bygningsfejlen er korrigeret, vil der ikke være brug for briller til afstand. Sygeforsikring Danmark eller Sundhedsforsikring kan yde tilskud hertil.

Flerstyrkelinser (multifokale linser): Med disse linser stiles der efter brillefrihed såvel til afstand som læsning efter operationen. Linsen og operationen kan kun tilbydes som privatbetaling. Sygeforsikring Danmark eller Sundhedsforsikring kan yde tilskud her til.

Øjenlægernes Hus

Medbring sygesikringskort ved alle besøg.
Ved ankomst bedes De henvende Dem i receptionen.
Skulle De få brug for at aflyse operationstiden, beder vi om, at De giver besked hurtigst muligt på tlf.: 70 22 12 32, tast 1 eller skriv en mail til afbud@ojenlage.dk. Oplys altid navn og cpr.nr.

Inden forundersøgelsen

Ved moderne operationer for grå stær er det muligt at korrigere for bygningsfejl og i visse tilfælde mulighed for at anvende en kunstlinse, som korrigerer læsesynet og afstandssynet samtidig.
Disse operationer kræver specielle linser, – sådanne linser er ikke omfattet af operationstilbud dækket af Det gule Sundhedskort, men tilbydes kun mod privatbetaling. Skulle De være interesseret i at opnå brillefrihed efter operation for grå stær, beder vi Dem overveje dette inden forundersøgelsen.

De tre hovedtyper af kunstige linser
En-styrke linser (monofokale linser): Denne linse kan kræve briller såvel til afstand som til læsning efter operationen. Linsen og operation er dækket af Det gule Sundhedskort.
Linser som korrigerer for bygningsfejl (toriske linser): Vil oftest efter operation kræve læsebrille. Linsen og operationen kan kun tilbydes som privatbetaling. Sygesikringen Danmark eller Sundhedsforsikring kan yde tilskud hertil.
Flerstyrkelinser (multifokale linser): Med disse linser stiles der efter brillefrihed såvel til afstand som læsning efter operationen. Linsen og operationen kan kun tilbydes som privatbetaling, og Sygesikringen Danmark eller Sundhedsforsikring kan yde tilskud her til.

Forundersøgelsen

Varer ca. 1 time.
Medbring briller og medicin eller medicinliste.
Ved forundersøgelsen foretager øjensygeplejersken målinger af syn og briller. Herefter dryppes begge øjne med pupiludvidende dråber. Øjenlægen undersøger Dem og informerer om den planlagte operation.
Efter forundersøgelsen ligger recepten på de øjendråber, der skal anvendes efter operationen, på apotekets server. Husk at købe øjendråberne inden operationsdagen.
Medbring evt. solbriller, da øjendrypningen kan gøre Dem følsom for stærkt lys.

Operationsdagen

De skal regne med at være i klinikken 1½ time i alt.
De skal ikke være fastende.
De skal tage Deres sædvanlige medicin, medmindre andet er aftalt med lægen ved forundersøgelsen.
De må ikke have øjenmakeup på.
Efter ankomst får De en afslappende pille og det øje, der skal opereres, bliver dryppet med lokalbedøvelse og pupiludvidende dråber.
På operationsstuen bliver øjet yderligere bedøvet med øjendråber.
Selve operationen tager ca. 15 minutter.
Efter operationen er De blændet af det kraftige lys fra operationsmikroskopet.
Normalt er forbinding ikke nødvendigt.
Der må ikke føres bil efter operationen.

Efterkontrollen

De skal til kontrol i Øjenlægernes Hus efter 1-7 dage. Kontrolbesøget varer ca. 20 minutter.
Ved dette besøg aftales evt. operation af Deres andet øje.
Yderligere kontrol herefter aftales individuelt.

Forholdsregler efter operationen

De må ikke trykke på eller gnide i øjet de første 2 uger.
De må gerne vaske hår og gå i bad, men vi fraråder badning i svømmehal i 4 uger efter operationen på grund af risiko for infektion.
De kan eventuelt anvende Pamol, Pinex eller lignende smertestillende håndkøbsmedicin.
De skal dryppe øjet med de ordinerede dråber – husk håndvask inden øjendrypning.