Dine rettigheder som patient

Øjenlægernes Hus ønsker at give dig en god og professionel oplevelse.

Skulle du i dit forløb i Øjenlægernes Hus komme i den situation, du ikke føler det er en god oplevelse, vil vi opfordre dig til i første omgang at tale med vores personale om din oplevelse eller du kan maile til os på kontakt@ojenlage.dk

Med en god dialog kan du forhåbentligt i samarbejde med vores personale få løst problemet.

Ønsker du at vide mere om dine rettigheder og muligheder for at klage eller indberette en utilsigtet hændelse kan du se mere herunder:

Hvis du oplever en utilsigtet hændelse har du mulighed for at indrapportere det til DPSD, som er en forkortelse for DanskPatientSikkerhedsDatabase(www.dpsd.dk). En utilsigtet hændelse forstås som en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende (’nær-ved-hændelser’). Du kan læse mere omkring indrapportering via dette link – en vejledning udgivet af Sundhedsstyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at en utilsigtet hændelse ikke er det samme som en klage. Ønsker du at klage over behandlingen, kan du læse mere her – Styrelsen for patientsikkerhed

Derudover skal du, hvis du er kommet til skade som følge af behandling eller undersøgelse og ønsker erstatning, henvende dig til Patienterstatningen.